\\ocnwales.local\Agored2\FCS\Marketing & communication\Marketing\Photography\Events\AHE Awards Jan 1
Dysgwr

Siwrnai anhygoel mam sengl o dde Cymru wnaeth wrthod gadael i’r gorffennol ddiffinio ei dyfodol

Ar ôl cael ei cham-drin a’i hesgeuluso’n ddifrifol am flynyddoedd lawer, ar ôl colli ei rhieni ac ar ôl treulio amser mewn gofal, penderfynodd y fam sengl, Karly Jenkins o Lanelli, ailysgrifennu ei dyfodol a dychwelyd i addysg. - Cafodd penderfyniad a gwytnwch y ferch 26 oed eu gwobrwyo eleni pan enillodd Wobr Dysgwr y Flwyddyn Ymrwymiad Rhagorol i Astudio, Mynediad i Addysg Uwc...
Lauretta Hughes
Dysgwr

Diploma Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru yn darparu ‘porth’ i fywyd newydd i fam sengl â phump o blant

Ar ôl gadael yr ysgol yn 15 oed heb unrhyw gymwysterau a chred reddfol ei bod yn ‘dwp ac na fyddai’n cyflawni llawer mewn bywyd’ mae mam sengl â phump o blant, Lauretta Hughes, wedi llwyddo, er gwaethaf pob disgwyliad, i ennill Gwobr Dysgwr y Flwyddyn Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru am Ymrwymiad Eithriadol i Astudiaeth. - Roedd Lauretta Hughes, a aned yng Nghaerdydd, a oedd ...
Paige Williams
Dysgwr

Mae'r cymhwyster Symud Ymlaen wedi helpu Paige Williams, sy’n 16 oed, i baratoi ar gyfer bywyd yn y Lluoedd Arfog.

Mae Paige, sy’n ddisgybl 16 oed yn Ysgol Gyfun Treforys yn Abertawe, yn astudio cymysgfa o TGAU, Bagloriaeth Cymru, Trin Gwallt a chymwysterau mewn Lletygarwch ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol. - Yn wreiddiol roeddwn i wedi meddwl gwneud rhywbeth gyda chwaraeon ond mi roddais ir gorau i TGAU Addysg Gorfforol ar ôl i mi gael llawdriniaeth i dynnu fy mhendics oedd yn golygu nad oedd...
Cory Jenkins
Dysgwr

Roedd Cory, sy’n 17 mlwydd oed, ar y ffordd i ennill llond llaw o gymwysterau TGAU yn ei ysgol gyfun pan fu’n rhaid iddo gael amser o'r ysgol yn dilyn damwain. O ganlyniad, roedd ar ei hôl hi gyda’i waith.

Erbyn Blwyddyn 11, roedd cyfraddau presenoldeb Cory yn wael ac, o ganlyniad, ni lwyddodd i ennill y graddau TGAU oedd ei angen arno. “Cefais fy nerbyn ar gwrs Lefel 2 i wneud chwaraeon yn y coleg, a fy newis i chwarae rygbi i academi’r coleg” esboniodd. - Yn anffodus, cafodd Cory ddamwain wrth chwaraer gêm roedd o mor hoff ohoni, lle cafodd gyfergyd. Penderfynodd Cory nad oedd a...