Siwrnai anhygoel mam sengl o dde Cymru wnaeth wrthod gadael i’r gorffennol ddiffinio ei dyfodol


Ar ôl cael ei cham-drin a’i hesgeuluso’n ddifrifol am flynyddoedd lawer, ar ôl colli ei rhieni ac ar ôl treulio amser mewn gofal, penderfynodd y fam sengl, Karly Jenkins o Lanelli, ailysgrifennu ei dyfodol a dychwelyd i addysg.