I wneud cais am gael bod yn ganolfan gydnabyddedig, dilynwch y broses syml hon:

1. Cofrestru eich diddordeb

I ddechrau’r broses o fod yn ganolfan gydnabyddedig, ewch ati i gofrestru eich diddordeb yma ac fe wnawn ni gysylltu â chi. 

2. Rhoi manylion eich sefydliad

Os oes gennych chi’r potensial i fod yn ganolfan gydnabyddedig, bydd angen i chi roi manylion i ni am eich sefydliad. 

Hefyd, bydd ein tîm cyllid yn cynnal archwiliad ariannol o’ch sefydliad.

3. Llenwi ein ffurflen gais

Bydd angen i chi lenwi a chyflwyno ein ffurflen gais a dangos eich bod yn bodloni pob un o’n gofynion.

(Byddwn yn rhoi enw person cyswllt i chi a fydd yn eich cefnogi drwy’r broses hon.)


Beth Fydd yn Digwydd Nesaf?

Mae tri chanlyniad posib ar ôl i chi gyflwyno’ch cais am gael bod yn ganolfan gydnabyddedig:

1. Cydnabyddiaeth: Os bydd eich sefydliad yn bodloni’r gofynion angenrheidiol, cynigir statws canolfan gydnabyddedig i chi.

Os byddwch chi’n dymuno derbyn y cynnig, byddwn yn anfon cytundeb canolfan atoch i’w ddarllen, ei lofnodi a’i ddychwelyd.

2. Partneriaeth: Os nad yw’ch sefydliad yn bodloni’r gofynion angenrheidiol ar hyn o bryd, efallai y byddwn ni’n awgrymu bod trefniant partneriaeth yn cael ei sefydlu rhyngoch chi a chanolfan gydnabyddedig.

 


Apêl

Os nad ydych chi’n hapus â phenderfyniad, cewch apelio yn ei erbyn.

Darllenwch ein Polisi Ymholiadau ac Apeliadau.