Assessment

Tudalennau

Asesu

Asesu 1. Cynllunio asesiadau: maer aseswr yn llunio cynllun asesu syn nodi sut y bydd pob uned neu gymhwyster yn cael ei asesu. Maer dilysydd mewnol yn adolygu ac yn cytuno ar y cynllun asesu i sicrhau ei fod yn ateb y gofyn. 2.... Ewch i'r dudalen

Egwyddorion Asesu

Egwyddorion Asesu Rhaid i bob asesiad gynhyrchu canlyniadau sydd yn: ddilys: mae tystiolaeth yr asesiad yn bodlonir holl feini prawf asesu ar holl ganlyniadau dysgu gwreiddiol: gwaith y dysgwr ei hun ywr gwaith i gyd dibynadw... Ewch i'r dudalen

Sicrhau Ansawdd Mewnol

Sicrhau Ansawdd Mewnol Mae sicrhau ansawdd mewnol yn elfen hollbwysig o systemsicrhau ansawdd mewnol canolfan. Mae system sicrhau ansawdd mewnol effeithiol a chadarn yn sicrhau bod pob dysgwr yn cael ei asesu yn deg ac yn gyson ir safon... Ewch i'r dudalen

Aseswyr

Aseswyr Rhaid i aseswr feddu ar y canlynol: gwybodaeth dda am unedau a chymwysterau Agored Cymru a dealltwriaeth dda ohonynt dealltwriaeth dda o lefel yr uned(au)/y cymhwyster neur cymwysterau syn cael eu cynnig gwybodaeth benodo... Ewch i'r dudalen

Sefyllfa Bresennol

it is likely that some form of teacher Assessment will bemostappropriate. Assessments for on-demand qualifications, such as Essential Skills Wales (ESW) or ESOL Skills for Life, can go ahead if inline with PHE/PHW guidance. Where learner... Ewch i'r dudalen

Newyddion

Enillydd Gwobr Cymhwyster y Flwyddyn y DU

A hwythau yn eu trydedd flwyddyn erbyn hyn, mae gwobrau blynyddol Ffederasiwn y Cyrff Dyfarnu yn cydnabod cyfraniad sefydliadau dyfarnu au gweithwyr at addysg a sgiliau yn y DU. Cafodd enwaur enillwyr eu cyhoeddi yng nghinior gwobra... Ewch i'r eitem

Astudiaethau Achos