Methu â dod o hyd i'r math priodol o ddigwyddiad neu hyfforddiant? Cysylltwch â ni gyda maes datblygu sy'n bwysig i chi a byddwn yn ymchwilio iddo.

Victor Morgan

Victor yw’r Rheolwr Mynediad i Addysg Uwch ac mae’n arwain ar yr holl agweddau sy’n ymwneud â Diploma Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru.

Ymunodd Victor ag Agored Cymru ym mis Ionawr 2013. Mae’n gyfrifol am reoli sicrwydd ansawdd allanol mewn canolfannau sy’n cyflwyno’r Diploma Mynediad i Addysg Uwch yng Nghymru, cysylltu â darparwyr Addysg Uwch a’r Asiantaeth Sicrwydd Ansawdd a chyfrannu at broses datblygu Diploma Mynediad i Addysg Uwch Cymru Gyfan.

Mae Victor yn adolygu polisïau a gweithdrefnau i’r Asiantaeth Dilysu Mynediad, ac yn arwain prosesau dilysu.

Mae gan Victor fwy na phymtheng mlynedd o brofiad yn gweithio yn y sector addysg bellach mewn swyddi amrywiol iawn: ymarferwr Mynediad i Addysg Uwch, darlithydd dyniaethau a gwyddorau cymdeithasol, rheolwr cwricwlwm, cydlynydd Mynediad i Addysg Uwch a dilyswr allanol ar gyfer Asiantaethau Dilysu Mynediad amrywiol.

Hefyd mae Victor yn hyfforddwr profiadol sy’n cyflwyno hyfforddiant i staff academaidd mewn meysydd amrywiol, gan gynnwys addysgu a dysgu, cynllunio cwricwlwm a sicrwydd ansawdd. 

Mae gan Victor BA mewn Astudiaethau Diwylliannol, MA mewn Llenyddiaeth, Ffilm ac Athroniaeth Fodern a TAR mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl Orfodol.

Cysylltwch â Victor Morgan.