BrowseAloud

Gwrando ar y wefan hon gyda BrowseAloud Plus

P'un ai a ydych chi'n defnyddio ffôn clyfar, tabled, PC neu Mac, bydd BrowseAloud Plus yn cynnig yr offer cymorth lleferydd a darllen mae eu hangen arnoch chi am ddim. 

Beth yw BrowseAloud Plus?

Mae BrowseAloud Plus yn darllen cynnwys gwefan yn uchel gan ddefnyddio'r llais mwyaf naturiol a dymunol er mwyn gweddnewid eich profiad o ddarllen ar-lein.  Mae'r nodweddion newydd yn cynnwys: Cyfieithydd, Symleiddiwr, Masg Sgrin ar gyfer Sgriniau Cyffwrdd a modd i chi roi gwedd bersonol ar y gosodiadau er mwyn eu gwneud yn addas ar gyfer eich anghenion a'ch dewisiadau. 

Mae'r nodweddion eraill yn cynnwys:

  • Amlygu Lliwiau Deuol
  • Cynhyrchydd MP3
  • Darllen Safleoedd Diogel
  • Chwyddo'r Testun
  • Masg Sgrin
  • Darllen PDF
  • Cyfieithydd
  • Addasydd Ynganiad
  • Ieithoedd Rhyngwlad

Mae dros 7,000 o wefannau'n defnyddio BrowseAloud, felly ar ôl i chi ei osod ar eich dyfais, gallwch wrando ar yr holl wefannau hyn hefyd. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.browsealoud.com/cy

Pwy mae BrowseAloud Plus yn ei helpu?

Mae BrowseAloud Plus yn helpu ymwelwyr â gwefannau mae angen cymorth i ddarllen testun ar-lein arnynt a'r rheini y mae'n well ganddynt wrando ar wybodaeth yn hytrach na'i darllen. Byddai BrowseAloud Plus yn hynod o ddefnyddiol i'r rheini sydd ag anableddau o ran print, megis dyslecsia neu fân namau ar y golwg, yn ogystal â'r rheini y mae Saesneg yn ail iaith iddynt.

Sut mae cael BrowseAloud Plus?

Cliciwch yr eicon BrowseAloud BrowseAloud sydd i'w weld ar frig unrhyw dudalen er mwyn lansio bar offer BrowseAloud Plus ac yna clicio unrhyw destun er mwyn ei glywed yn cael ei ddarllen yn uchel.

Cymorth i ddefnyddio BrowseAloud Plus

Mae llawer o wasanaethau ar gael i'ch helpu i ddefnyddio BrowseAloud Plus:

Gwefan:           www.browsealoud.com/uk/support
E-bost:             support@browsealoud.com
Ffôn:                0800 328 7910