Rheolwr Agored Cymru ar restr fer Gwobrau Clodfawr y Diwydiant

Web_Canvas_Jo.png

Mae Jo Creeden, Rheolwr Rheoleiddio a Chymwysterau wedi cyrraedd rhestr fer Cyfraniad Eithriadol y Flwyddyn yng Ngwobrau cenedlaethol FAB 2018.

Mae Gwobrau FAB, sy’n awr yn eu pedwaredd flwyddyn, yn cydnabod y cyfraniadau a wnaed gan sefydliadau dyfarnu a’u gweithwyr tuag at addysg a sgiliau yn y DU yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Dywed Kevern Kerswell, Prif Weithredwr Agored Cymru:  “Rydw i wrth fy modd yn gweld bod Jo Creeden wedi cyrraedd y rhestr fer yng nghategori Gwobr Cyfraniad Eithriadol y Flwyddyn.  Mae hi wedi arwain drwy enghraifft, ac mae’r wobr hon yn gydnabyddiaeth am ei hagwedd ragorol at waith a’r ynni anferthol a ddaw hi i’w gwaith bob dydd.  Wedi’i gyfuno gydag ethos y tîm, mae hi’n dangos nodweddion arweinyddiaeth eithriadol ac mae hi’n gallu trosi cysyniadau lefel uchel yn atebion ymarferol y gall staff eu deall a’u gweithredu”.

Mae Agored Cymru wedi cael ei roi ar restr fer mewn dau gategori arall hefyd, Cydweithrediad y Flwyddyn ac Arloesedd y Flwyddyn.

Dywedodd Jo:  “Rydw i wrth fy modd ac yn freintiedig i gael fy nghydnabod ar y rhestr fer ar gyfer y wobr hon.  Rydw i’n ffodus i weithio gyda thîm sy’n rhannu ymrwymiad cryf at ddysgwyr a chanolfannau drwy Gymru ac sydd yn agored i syniadau newydd a ffyrdd newydd o weithio er mwyn dangos ymarfer gorau.

“Tra fy mod yn ffynnu ar heriau newydd a datblygu syniadau newydd; mae’n hanfodol cydnabod bod angen tîm i symud syniadau newydd er mwyn iddyn nhw ddwyn ffrwyth.  Rydw i’n ystyried bod y gydnabyddiaeth hon yn un i’w rhannu gyda’r tîm syfrdanol, sydd wedi mabwysiadu syniadau a dulliau newydd ac wedi gweithio ochr yn ochr â mi er mwyn creu’r hud!”

Eitemau newyddion eraill