Meithrin Sgiliau gydag Agored Cymru yn 2019

Rydym yn cynnig gweithdai cyffrous wedi’u dylunio i ddarparu gwybodaeth a sgiliau ar gyfer y byd digidol i weithwyr proffesiynol ym maes addysg a hyfforddiant.

Byddwch yn Ddigidol

Ydych chi’n barod am asesiad yn y byd digidol? Ydych chi am wneud technoleg ddigidol yn rhan o’ch ymarfer asesu?

Beth am i ni fod yn ddigidol gyda’n gilydd a mynd i’r afael â’r byd digidol yn uniongyrchol. Y

Gyfres Digital Assessor

Mewn partneriaeth â Panda Education and Training rydym yn cyflwyno’r Gyfres Digital Assessor.  Bydd y gyfres yn darparu gwybodaeth a sgiliau newydd i weithwyr proffesiynol ym maes addysg a hyfforddiant y gellir eu defnyddio i greu amgylchedd dysgu digidol i ddysgwyr.

  • Defnyddio adnoddau digidol i asesu ar gyfer dysgu
  • Cynhyrchiant a chydweithredu digidol wrth asesu
  • Y Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Addysgwyr

Ar ôl cwblhau pob gweithdy 3 awr byddwch yn cael Tystysgrif Marc Ansawdd Agored Cymru ac oriau o DPP cymeradwy.

Archebwh eich lle  heddiw  https://www.agored.cymru/Digwyddiadau/Using-Digital-Tools-for-Assessment

 

 

 

 

 

 

 

  •  

 

 

Eitemau newyddion eraill