Dathlu Wythnos Addysg Oedolion

Adult Learners

Mae Wythnos Addysg Oedolion yn ymgyrch flynyddol sy’n cael ei chydlynu gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

Mae’r ymgyrch yn cael ei chynnal mewn 55 o wledydd, a bob blwyddyn mae dros 10,000 o oedolion yng Nghymru yn cymryd rhan yng ngweithgareddau Wythnos Addysg Oedolion.  Bwriad yr ymgyrch yw codi ymwybyddiaeth o werth addysg oedolion, dathlu llwyddiannau dysgwyr a darparwyr, ac ysbrydoli mwy o bobl i ddarganfod sut gall dysgu newid eu bywydau er gwell.

Eleni, bydd Wythnos Addysg Oedolion yn cael ei dathlu a’i hyrwyddo rhwng 17 a 23 Mehefin a drwy gydol mis Mehefin 2019.  Mae Agored Cymru yn falch bod cymaint o’i ganolfannau yn ymwneud â'r ymgyrch hon.

Yn draddodiadol, mae seremoni wobrwyo Gwobrau Inspire! yn cael ei chynnal cyn Wythnos Addysg Oedolion.  Mae hwn yn ddigwyddiad mawreddog y mae Agored Cymru yn falch o’i gefnogi drwy nawdd.  Eleni, cynhaliwyd seremoni wobrwyo Gwobrau Inspire! ar 5 Mehefin ym Mae Caerdydd.  Cafodd y rheini a fu yn y digwyddiad glywed straeon llawn ysbrydoliaeth am ddysgwyr yn goresgyn rhwystrau, yn cyflawni pethau gwych ac yn mynd ymlaen i lefelau uwch o addysg a chyflogaeth.  Mae’n rhoi boddhad mawr i ni wybod bod canolfannau Agored Cymru yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o hwyluso’r math yma o lwyddiant.

Andrea Garvey yn derbyn y wobr Blaengaredd a Newid Bywyd  gan y gyflwynwraig, Siân Lloyd, a Phrif Swyddog Gweithredol Agored Cymru, Kevern Kerswell.

Andrea Garvey yn derbyn y wobr Blaengaredd a Newid Bywyd
gan y gyflwynwraig, Siân Lloyd, a Phrif Swyddog Gweithredol Agored Cymru, Kevern Kerswell.

 

Staff Agored Cymru yng Ngwobrau Inspire!

Staff Agored Cymru yng Ngwobrau Inspire!

 

Mae Catrin Pugh, un o enillwyr y llynedd, yn enghraifft o rywun a lwyddodd yn wyneb adfyd.  Fe wnaeth Catrin gwblhau Diploma Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru gyda Choleg Cambria.  Gallwch wylio fideo o’i stori yma:

 
Mae gan Agored Cymru dros 250 o ganolfannau ac mae llawer ohonynt yn darparu cyfleoedd dysgu i oedolion ledled Cymru.  Esboniodd Kevern Kerswell, Prif Swyddog Gweithredol Agored Cymru, pam mae’r wythnos hon yn un mor bwysig yn y calendr: “Mae'r tîm a minnau yn falch o fod yn gysylltiedig â'r corff o weithwyr proffesiynol rhagorol sy’n darparu ein cymwysterau i ddysgwyr o bob oedran.  Mae Wythnos Addysg Oedolion yn gyfle i hyrwyddo'r gwaith hwn ledled Cymru.  Rydyn ni’n cynnig unedau ar bob lefel sy’n addas ar gyfer amrywiaeth eang o ddysgwyr ac yn eu galluogi i lwyddo yn eu gwaith a’u bywydau.  Rydyn ni’n dymuno’n dda i bawb yr wythnos hon wrth i ddathliadau sy’n ymwneud ag addysg oedolion gael eu cynnal ledled Cymru.

Eitemau newyddion eraill