Agored Cymru yw'r Asiantaeth Dilysu Mynediad (AVA) ar gyfer Cymru.

Ni yw'r unig gorff dyfarnu yng Nghymru sy'n gyfrifol am ddatblygu, cymeradwyo a monitro Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch.

Rydym yn gweithio gyda phob coleg addysg bellach yng Nghymru i gynnig amrywiaeth eang o Ddiplomâu o Fiowyddoniaeth i Ofal Cymdeithasol.

Ewch yma i weld rhestr lawn o Ddiplomâu Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru.

Rydym yn cael ein trwyddedu a'n rheoleiddio gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA).