Down to Earth
Canolfan

Down to Earth

Un o'n canolfannau cymeradwy, yr ydym yn hynod falch o fod yn gweithio gyda hi, yw Down to Earth. Mae Down to Earth yn fenter gymdeithasol arloesol sy'n mynd i'r afael ag anghydraddoldeb cymdeithasol a newid yn yr hinsawdd - un prosiect cynaliadwy ar y tro! Ers agor dros 15 mlynedd yn ôl, maent wedi gweithio gyda miloedd o bobl ifanc ac oedolion bregus a difreintiedig, gan eu...
“Dechrau’r cwrs Mynediad oedd un o’m penderfyniadau gorau”
Dysgwr

“Dechrau’r cwrs Mynediad oedd un o’m penderfyniadau gorau”

Yn wreiddiol o Kurdistan, yng Ngogledd Iraq, ac yn gweithio yno fel nyrs anesthetig, fe symudodd Shokhan Hasan i’r DU i briodi ym mis Awst 2010 ac i fyw yng Nghaerdydd. Ar yr adeg yma dim ond Kurdish yn unig oedd Shokhan yn gallu siarad, gyda’i bwriad yn y lle cyntaf o ddysgu Saesneg, er mwyn bwrw ymlaen gyda’i astudiaethau. - Yn 2016, fe gofrestrwyd Shokhan ar gwrs Diploma Sgil...
“Nid yw oedran yn rhwystr. Os ydych chi wir angen rhywbeth – ewch amdani!”
Dysgwr

“Nid yw oedran yn rhwystr. Os ydych chi wir angen rhywbeth – ewch amdani!”

Doedd Lorna Hughes ddim eisiau bod yn nyrs yn wreiddiol. Y gwir yw, fe astudiodd Ieithoedd ym Mhrifysgol Lancaster, cyn bwrw ymlaen i weithio am nifer o flynyddoedd fel cyfieithydd. Ond, ar ôl cael plentyn, a gofalu am ei thad, fe sylweddolodd Lorna mai nyrsio oedd y ffordd ymlaen i’w bywyd a’i gyrfa. - Yn 49 oed, credodd Lorna ei bod yn rhy hwyr iw cael ei derbyn yn y Brifysgol...
Cafodd breuddwyd plentyndod Gavin o fod yn barafeddyg ei wireddu yn ddiweddarach yn ei fywyd o ganlyniad i
Dysgwr

Cafodd breuddwyd plentyndod Gavin o fod yn barafeddyg ei wireddu yn ddiweddarach yn ei fywyd o ganlyniad i'w ddyfalbarhad a'i ymroddiad

Ar 12 Ebrill 2021 cynhaliwyd gwobrau cenedlaethol myfyrwyr Mynediad i Addysg Uwch er cof am Keith Fletcher i gydnabod yr ymrwymiad rhagorol i astudio a chyflawniad academaidd o faes ymgeiswyr rhagorol. - Er na chynhaliwyd y seremoni wobrwyo yn ei lleoliad mawreddog arferol, Tai Seneddol San Steffan, roedd yn achlysur hyfryd i ddathlu llwyddiannau dysgwyr Mynediad i Addysg Uwch. ...
\\ocnwales.local\Agored2\FCS\Marketing & communication\Marketing\Photography\Events\AHE Awards Jan 1
Dysgwr

Siwrnai anhygoel mam sengl o dde Cymru wnaeth wrthod gadael i’r gorffennol ddiffinio ei dyfodol

Ar ôl cael ei cham-drin a’i hesgeuluso’n ddifrifol am flynyddoedd lawer, ar ôl colli ei rhieni ac ar ôl treulio amser mewn gofal, penderfynodd y fam sengl, Karly Jenkins o Lanelli, ailysgrifennu ei dyfodol a dychwelyd i addysg. - Cafodd penderfyniad a gwytnwch y ferch 26 oed eu gwobrwyo eleni pan enillodd Wobr Dysgwr y Flwyddyn Ymrwymiad Rhagorol i Astudio, Mynediad i Addysg Uwc...