Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y swydd wag ganlynol:

Ymddiriedolwr Agored Cymru

Pecyn recriwtio bwrdd

 

Proses Ymgeisio

Dylid anfon copi o’ch CV a’ch ffurflen gais gan gynnwys manylion unrhyw swyddi cyfarwyddwr neu ymddiriedolwr sydd gennych ar hyn o bryd trwy e-bost at laura.kingman@agored.cymru erbyn 5yp ar 2il Rhagfyr 2022.

Bydd ymgeiswyr sy’n bodloni’r meini prawf yn cael eu gwahodd am gyfweliad gyda Chadeirydd y Bwrdd a Phrif Weithredwr Agored Cymru a bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu gwahodd i fynychu sesiwn sefydlu.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Darren Howells, Prif Weithredwr Agored Cymru, darren.howells@agored.cymru neu 02920 741077.