Centre Recognition

Tudalennau

2018 - 2019

Prisiau 2018 - 2019 Ffioedd Canolfan ar gyfer Aelodau Ffi Nodiadau Cydnabod canolfan - canolfannau newydd 800.00 Codir ffi safonol na ellir ei hawlion ôl ar gyfer y broses cydnabod canolfan a byddwn yn eich anfonebu amdani ar... Ewch i'r dudalen

Cydnabod Canolfannau

Cymeradwyo Canolfannau Sicrhau Ansawdd Mae pob canolfan yn gyfrifol am eu sicrwydd ansawdd a bod yn atebol am hynny. Rhaid i ganolfannau allu rheoli sicrwydd ansawdd; mae hyn yn cynnwys asesu dysgwyr a sicrhau ansawdd mewnol. Rhaid i... Ewch i'r dudalen

2020 - 2021

Prisiau 2020 - 2021 Ffioedd gorfodol i aelodau Ffi Nodiadau Cydnabod canolfan - canolfannau newydd 800.00 Codir ffi safonol na ellir ei had-dalu ar gyfer y broses cydnabod Canolfan a byddwn yn eich... Ewch i'r dudalen

Datblygu Busnes

Datblygu Busnes Can I still register learners? Yes, its business as usual. Please go ahead and register learners in the usual way If you need assistance please contactcentre.support@agored.cymru Can I still become an approvedAg... Ewch i'r dudalen

2019 - 2020

Prisiau 2019 - 2020 Ffioedd Canolfan ar gyfer Aelodau Ffi Nodiadau Cydnabod canolfan - canolfannau newydd 800.00 Codir ffi safonol na ellir ei had-dalu ar gyfer y broses cydnabod Canolfan a byddwn y... Ewch i'r dudalen

2021 - 2022

Prisiau 2021 - 2022 Ffioedd gorfodol i aelodau Ffi Nodiadau Cydnabod canolfan - canolfannau newydd 800.00 Codir ffi safonol na ellir ei had-dalu ar gyfer y broses cydnabod Canolfan. Bydd 270 yn cae... Ewch i'r dudalen

Newyddion

Cynhadledd Canolfan a CCB

Yn ddiweddar, byddwch wedi derbyn Agenda ar gyfer y Gynhadledd i Ganolfannau, gan gynnwys Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Agored Cymru ar 27ain Tachwedd. Hoffwn dynnu eich sylw at Eitem 5 ar yr Agenda - Penderfyniad Arbennig, sef: i gyme... Ewch i'r eitem

Astudiaethau Achos

Down to Earth

Un o'n canolfannau cymeradwy, yr ydym yn hynod falch o fod yn gweithio gyda hi, yw Down to Earth. Mae Down to Earth yn fenter gymdeithasol arloesol sy'n mynd i'r afael ag anghydraddoldeb cymdeithasol a newid yn yr hinsawdd - un prosiect cyn... Ewch i'r astudiaeth achos