communication

Tudalennau

Sgiliau Hanfodol i Ddysgwyr

Sgiliau Hanfodol i Ddysgwyr Mae Agored Cymru yn parhau i ddiwallu anghenion pob dysgwr trwy gynnig y gyfres lawn o Gymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru o lefel mynediad 1 i lefel 3. Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif Sgiliau Hanfodol Cyf... Ewch i'r dudalen

Covid-19 Contingency Arrangements

of Number Skills L1-L3 Essential communication Skills L1-L3 Essential Digital Literacy Skills E1-L3 Essential Employability Skills E3-L3 ESW in Application of Number E1-E3 ESW in communication E1-E3 These arrange... Ewch i'r dudalen

Sgiliau Hanfodol Cymru

Sgiliau Hanfodol Cymru Mae ein cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru yn amrywio o Lefel Mynediad 1 i Lefel 3. Maer cymwysterau lefel uwch yn rhan or holl fframweithiau prentisiaeth. Cryfder Agored Cymru yw ein harbenigedd yn y maes hwn... Ewch i'r dudalen

Gwerthuso

Gwerthuso Yn ystod y cam hwn or broses adolygu, byddwn yn casglu, gwerthuso a dadansoddir holl adborth a ddaeth i law. Os ydych chi wedi cysylltu â ni i fynegi diddordeb mewn cymryd rhan yn y Grŵp Llywio, ar gyfer unrhyw un or cymwy... Ewch i'r dudalen

Prentisiaethau

Prentisiaethau Mae cymwysterau y gellir eu defnyddio ar gyfer prentisiaethau yn cael eu cymeradwyo gan y cyngor sector sgiliau perthnasol. Maent yn cael eu cysylltu âi safonau galwedigaethol cenedlaethol. Mae pob cymhwyster yn ateb ... Ewch i'r dudalen

Ymgynghori

Ymgynghori Ymgynghori: Maer cam hwn yn y broses adolygu yn digwydd dwywaith y flwyddyn, gan ddechrau ym mis Chwefror ac ym mis Awst ac maen para am dri mis. Gweler yr amserlen i weld dyddiadau carfannau unigol. Ar ddechraur cam ymgy... Ewch i'r dudalen

Newyddion

Astudiaethau Achos