digital

Tudalennau

Data, TG a’r Economi Ddigidol

Data, TG a’r Economi Ddigidol Maer galw am weithwyr sydd â sgiliau casglu, dehongli a deall data yn cynyddu. Bydd gan fusnesau syn dehongli eu datan llwyddiannus fantais dros y gystadleuaeth. Bydd ein cymwysterau nin darparur sgiliau sy... Ewch i'r dudalen

Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol

Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol Mae Llythrennedd Digidol Hanfodolyn cynnwys chwech o elfennau o Fynediad 1 - Lefel 3 Cyfrifoldeb Digidol - gwybod sut i gadwn ddiogel a gweithredun briodol ar-lein Cynhyrchiant Digidol - gwybo... Ewch i'r dudalen

Sgiliau Hanfodol i Ddysgwyr

Sgiliau Hanfodol i Ddysgwyr Mae Agored Cymru yn parhau i ddiwallu anghenion pob dysgwr trwy gynnig y gyfres lawn o Gymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru o lefel mynediad 1 i lefel 3. Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif Sgiliau Hanfodol Cyf... Ewch i'r dudalen

Sgiliau Hanfodol ar Gyfer Bywyd a Gwaith

Sgiliau Hanfodol ar Gyfer Bywyd a Gwaith Deunyddiau Canllaw I gefnogir gwaith o gyflwynor unedau hyn, rydym wedi llunio dogfennau canllaw syn cynnwys strategaethau addysgu ac awgrymiadau ar gyfer unedau y gellir eu haddysgu gydai gilydd... Ewch i'r dudalen

Sgiliau Hanfodol ar gyfer Ymarferwyr

Sgiliau Hanfodol ar gyfer Ymarferwyr Mae Tystysgrifau Lefel 3 ar gyfer Ymarferwyr Sgiliau Hanfodol- cymwysterau Rhifedd, Llythrennedd aLlythrennedd Digidol yn rhoir wybodaeth ar sgiliau ymarferol y mae ymarferwyr eu hangen i asesu, cynl... Ewch i'r dudalen

Sgiliau Hanfodol Cymru

Sgiliau Hanfodol Cymru Mae ein cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru yn amrywio o Lefel Mynediad 1 i Lefel 3. Maer cymwysterau lefel uwch yn rhan or holl fframweithiau prentisiaeth. Cryfder Agored Cymru yw ein harbenigedd yn y maes hwn... Ewch i'r dudalen

Newyddion

Meithrin Sgiliau gydag Agored Cymru yn 2019

byd digidol yn uniongyrchol. Gyfres digital Assessor Mewn partneriaeth â Panda Education and Training rydym yn cyflwynor Gyfres digital Assessor. Bydd y gyfres yn darparu gwybodaeth a sgiliau newydd i weithwyr proffesiynol ym maes ... Ewch i'r eitem

Enillydd Gwobr Cymhwyster y Flwyddyn y DU

A hwythau yn eu trydedd flwyddyn erbyn hyn, mae gwobrau blynyddol Ffederasiwn y Cyrff Dyfarnu yn cydnabod cyfraniad sefydliadau dyfarnu au gweithwyr at addysg a sgiliau yn y DU. Cafodd enwaur enillwyr eu cyhoeddi yng nghinior gwobra... Ewch i'r eitem

Astudiaethau Achos