Asesu

Tudalennau

Asesu

Asesu 1. Cynllunio asesiadau: maer aseswr yn llunio cynllun Asesu syn nodi sut y bydd pob uned neu gymhwyster yn cael ei Asesu. Maer dilysydd mewnol yn adolygu ac yn cytuno ar y cynllun Asesu i sicrhau ei fod yn ateb y gofyn. 2.... Ewch i'r dudalen

Aseswyr

pwnc a/neu brofiad or cwrs syn cael ei Asesu gwybodaeth am ofynion Asesu Agored Cymru a dealltwriaeth ohonynt Oni nodir hynny yn y canllaw ir cymhwyster neu ym manyleb yr uned, nid oes rhaid i aseswyr gael cymhwyster Asesu ffurfiol ... Ewch i'r dudalen

Sicrhau Ansawdd Mewnol

yn sicrhau bod pob dysgwr yn cael ei Asesu yn deg ac yn gyson ir safon a bennwyd. Mae sicrhau ansawdd mewnol yn cadarnhau bod y broses Asesu (h.y. or gwaith cynllunio cyn y cwrs i argymell dyfarnu credyd) yn addas ir diben ac yn cael... Ewch i'r dudalen

FAQs (Cymraeg)

technoleg i sicrhau bod addysgu ac Asesu yn parhau yn ystod y cyfnod clo. Fe wnaeth canolfannau ein hysbysu or newid o addysgu, dysgu ac Asesu wyneb yn wyneb i addysgu, dysgu ac Asesu o bell drwy gwblhau Ffurflen Ystyriaethau Arbennig ... Ewch i'r dudalen

Sicrhau Ansawdd

canolfannau i adolygu eu dogfennau Asesu au templedi gan gynnwys: cynlluniau Asesu unedau briffiau aseiniadau ffurflenni adborth proffiliau graddau a dogfennau dilysu mewnol i sicrhau eu bod yn bodlonir gofynion angenrh... Ewch i'r dudalen

Newyddion

Enillydd Gwobr Cymhwyster y Flwyddyn y DU

Ni yw llais y sector dyfarnu ac Asesu, an gwaith yw canolbwyntio ar gefnogi ein haelodau mewn byd heriol syn newid. Byddwn nin parhau i gynrychioli eu hanghenion ger bron y llywodraeth, eu hasiantaethau a rhanddeiliaid yn ystod y fl... Ewch i'r eitem