Personal and Social Education

Tudalennau

Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Addysg Bersonol a Chymdeithasol Maer cymwysteraun bodlonir pum thema wahanol syn rhan or fframwaith: dinasyddiaeth weithgar iechyd a lles emosiynol datblygiad moesol ac ysbrydol paratoi ar gyfer dysgu gydol oes datblygiad cyn... Ewch i'r dudalen

Cyflogadwyedd

Cyflogadwyedd Fel sefydliad, rydyn nin ymfalchïo mewn creu cymwysterau o ansawdd uchel syn cael eu harwain gan ddiwydiant, yn ogystal â gwobrwyo llwyddiant. Mae popeth rydyn nin ei greu wedii lunio i fod o fudd i ddysgwyr yn unigol, yn ... Ewch i'r dudalen

Datblygiad Proffesiynol

Datblygiad Proffesiynol Rydym yn cynnig Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) gyda marc ansawdd a hyfforddiant i staff mewn meysydd fel: Addysg Rhyw a Pherthnasoedd (ARhPh) Sgiliau Gwytnwch Cydlynu Addysg Bersonol a Chymdeithasol (AB... Ewch i'r dudalen

Gweledigaeth, cenhadaeth a gwerthoedd

Gweledigaeth, cenhadaeth a gwerthoedd Gweledigaeth Hyrwyddo dysgu gydol oes yng Nghymru. Datganiad Cenhadaeth Ymddiriedolaeth elusennol a sefydliad cymdeithasol yw Agored Cymru syn gweithio mewn partneriaeth i hyrwyddo dysgu, ... Ewch i'r dudalen

Datganiad Preifatrwydd

Datganiad Preifatrwydd Dysgwr Pa ddata personol mae Agored Cymru yn ei gasglu amdanoch chi? Dymar data sylfaenol mae arnom angen ei gasglu i allu prosesu eich cyflawniadau a chreu eich tystysgrifau: Enw Cod post Dyddiad Geni Rh... Ewch i'r dudalen

Canolfannau

Canolfannau Mae ein cymwysteraun cael eu cydnabod yn eang, eu gwerthfawrogi au parchu gan y sector addysg, darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr. Rydym yn cynnig dros 6,000 o unedau a 400 o gymwysterau achrededig, syn cael eu cydnabod... Ewch i'r dudalen

Newyddion

Taith Ddysgu Karly Jenkins yn Ysbrydoli

Mae Karly wedi goresgyn rhwystrau sylweddol yn ei bywyd i fynd ymlaen i gwblhau Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Gofal Cymdeithasol) yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, ac ers hynny mae hi wedi mynd ymlaen i addysg uwch, gydar nod o fod yn weithi... Ewch i'r eitem

Astudiaethau Achos