Swyddi Gwag

Tudalennau

Swyddi Gwag

Swyddi Gwag Cydlynydd Llywodraethu (Rhan amser - 0.6) Cyflog 23,000 - 25,000 pro rata Lleoliad: Swyddfa Llanisien, Caerdydd Prif gyfrifoldebaur rôl yw: Goruchwylio a chefnogi gweinyddiaeth holl elfennaur prosesau Llywodraeth... Ewch i'r dudalen

GBVDASV

GBVDASV Ymgynghoriad Dogfen Wybodaeth am y Digwyddiad Ymgynghoriar Faes Llafur Hyfforddiant Lefel 4Fframwaith Hyfforddiant Cenedlaethol Llywodraeth Cymruar gyferTrais ar sail Rhywedd, Cam-drin domestig a Thrais Rhywiol Mae Llywodrae... Ewch i'r dudalen

Cymwysterau Archwilio Galwedigaethau

Cymwysterau Archwilio Galwedigaethau Mae ein cyfres o gymwysterau Archwilio Galwedigaethau wedii dylunio i roir cyfle i ddysgwyr ag anghenion ychwanegol roi cynnig ar opsiynau gyrfa gwahanol yn ogystal â bod yn bwynt mynediad ir rheini ... Ewch i'r dudalen

Newyddion

Penodi Prif Weithredwr Newydd

Bydd Darren, sydd ar hyn o bryd yn Brif Weithredwr Dros Dro Agored Cymru yn dilyn ymadawiad y Prif Swyddog Gweithredol blaenorol Kevern Kerswell, yn dechrau yn ei swydd newydd ym mis Mai 2021. Cyn hynny roedd yn Ddirprwy Brif Weithredwr... Ewch i'r eitem

Cynllun Nyrsio Cadét Tywysog Cymru

Cynhaliwyd peilot ar draws Cymru eleni, gydar bwriad o ehangu i ardaloedd eraill or DU yn y dyfodol, maer cynllun yn ceisio galluogi pobl ifanc i wneud cyfraniad ystyrlon i iechyd a lles yng Nghymru, ac i gymdeithas yn gyffredinol. Bydd... Ewch i'r eitem

Astudiaethau Achos