Methu â dod o hyd i'r math priodol o ddigwyddiad neu hyfforddiant? Cysylltwch â ni gyda maes datblygu sy'n bwysig i chi a byddwn yn ymchwilio iddo.

Hyfforddiant a DPP

Dyfarniad Lefel 3 mewn Deall Egwyddorion ac Ymarfer Asesu

Dyddiad:
Dydd Mawrth 02/02/2021
Amser:
10:00 - 13:00
Lleoliad(au):
Ar-Lein
Cyfyngiadau:
Pris:
£350
Lleoedd ar gael:
3

Cefndir yr Arweinydd Digwyddiad

Wynne Roberts

...
Darllen mwy

Telerau ac Amodau Bwcio