Methu â dod o hyd i'r math priodol o ddigwyddiad neu hyfforddiant? Cysylltwch â ni gyda maes datblygu sy'n bwysig i chi a byddwn yn ymchwilio iddo.

Hyfforddiant a DPP

Dyddiad:
Dydd Mawrth 04/05/2021
Amser:
09:30 - 12:30
Lleoliad(au):
Ar-Lein
Cyfyngiadau:
Pris:
£350
Lleoedd ar gael:
10

Cefndir yr Arweinydd Digwyddiad

Donna Hooper

Mae Donna Hooper wedi gweithio am ddeunaw mlynedd yn y sector addysg. Yn ystod y cyfnod hwnnw mae wedi gweithio mewn sawl rôl a oedd yn canolbwyntio ar gyflwyno, asesu a sicrhau ansawdd. Yn ogystal â chyflwyno i fyfyrwyr yn y maes Dysgu Oedolion yn y Gymuned, mae Donna wedi dangos ei hymrwymiad i wella addysg i bawb drwy gyflwyno sesiynau DPP, ar amrywiaeth o destunau, i staff a chydweithwyr proffesiynol.
Darllen mwy

Telerau ac Amodau Bwcio