Methu â dod o hyd i'r math priodol o ddigwyddiad neu hyfforddiant? Cysylltwch â ni gyda maes datblygu sy'n bwysig i chi a byddwn yn ymchwilio iddo.

Gweminarau

Cymorth Ar-lein - Canllawiau B1 i Ysgolion ar raddau wedi’u hasesu gan athrawon (TAGs

Dyddiad:
Dydd Gwener 16/04/2021
Amser:
11:00 - 12:00
Lleoliad(au):
Ar-Lein
Pris:
Di-dâl
Lleoedd ar gael:
21

Manylion

Bydd y weminar hon yn canolbwyntio ar ddarparu gwybodaeth, arweiniad a chefnogaeth i ysgolion ar raddau wedi’u hasesu gan athrawon yng nghategori B1.

Bydd y gweminarau hyn yn arwain canolfannau drwy’r broses TAG ac yn darparu cyfle i ganolfannau i ofyn cwestiynau.

Cefndir yr Arweinydd Digwyddiad

Jo Creeden

Jo Creeden yw Cyfarwyddwr Ansawdd, Safonau a Rheoleiddio Agored Cymru. Ymunodd ag Agored Cymru ym mis Medi 2015.
Darllen mwy

Telerau ac Amodau Bwcio