Methu â dod o hyd i'r math priodol o ddigwyddiad neu hyfforddiant? Cysylltwch â ni gyda maes datblygu sy'n bwysig i chi a byddwn yn ymchwilio iddo.

Gweithdai Safoni ac Aseswr

Safoni - Craidd Dysgu - Prosesau ac Arferion Asesu

Dyddiad:
Dydd Gwener 08/07/2022
Amser:
09:30 - 11:30
Lleoliad(au):
Ar-Lein
Cyfyngiadau:
Pris:
Di-dâl
Lleoedd ar gael:
19

Manylion

Bydd y sesiwn hon yn gyfle i drafod arfer gorau wrth asesu cymwysterau o’r gyfres o gymwysterau’r Craidd Dysgu, sy’n cynnwys Cymru, Ewrop a’r Byd, Dysgu yn yr Awyr Agored, Addysg Gysylltiedig â Gwaith, Addysg Bersonol a Chymdeithasol.   Nod y sesiwn yw cryfhau eich dealltwriaeth o rôl a chyfrifoldebau aseswr a phwysigrwydd sicrhau ansawdd mewnol mewn perthynas ag asesu.

Telerau ac Amodau Bwcio