Methu â dod o hyd i'r math priodol o ddigwyddiad neu hyfforddiant? Cysylltwch â ni gyda maes datblygu sy'n bwysig i chi a byddwn yn ymchwilio iddo.

Gweithdai Safoni ac Aseswr

Safoni - Craidd Dysgu - Prosesau ac Arferion Sicrhau Ansawdd Mewnol (gan gynnwys cadw cofnodion)

Dyddiad:
Dydd Iau 14/07/2022
Amser:
09:30 - 11:30
Lleoliad(au):
Ar-Lein
Cyfyngiadau:
Pris:
Di-dâl
Lleoedd ar gael:
24

Manylion

Bydd y sesiwn hon yn canolbwyntio ar sicrhau ansawdd mewnol (IQA) cyfres o gymwysterau’r Craidd Dysgu, sy’n cynnwys Cymru, Ewrop a’r Byd, Dysgu yn yr Awyr Agored, Addysg Gysylltiedig â Gwaith, Addysg Bersonol a Chymdeithasol.  Nod y sesiwn yw cryfhau eich dealltwriaeth o brosesau ac arferion IQA gan gynnwys gwneud dyfarniadau priodol am ddilysrwydd penderfyniadau asesu a chadw cofnodion IQA effeithiol. 

Telerau ac Amodau Bwcio