Methu â dod o hyd i'r math priodol o ddigwyddiad neu hyfforddiant? Cysylltwch â ni gyda maes datblygu sy'n bwysig i chi a byddwn yn ymchwilio iddo.

Gweminarau

Cymorth Ar-lein - CASS (Craffu ar Safonau Asesu Canolfannau)

Dyddiad:
Dydd Llun 08/08/2022 - Dydd Gwener 08/07/2022
Amser:
10:00 - 11:00
Lleoliad(au):
Ar-Lein
Pris:
Di-dâl
Lleoedd ar gael:
92

Manylion

Mae’r gymhorthfa galw heibio hon yn gyfle i ganolfannau godi eu pryderon a’u hymholiadau am weithrediad strategaeth Craffu ar Safonau Asesu Canolfannau Agored Cymru.

Sylwch – nid yw hon yn sesiwn hyfforddi ffurfiol, bydd ffocws y sesiwn yn cael ei bennu ar yr agweddau CASS a godwyd gan staff y canolfannau sy’n mynychu. 

Cefndir yr Arweinydd Digwyddiad

Catherine Moss

Mae Cath yn gyfrifol am reoli a llywio cynllun a chynnwys cymwysterau sy’n cael eu rheoleiddio a chymwysterau nad ydynt yn cael eu rheoleiddio sy’n diwallu anghenion y farchnad lafur a&rsq...
Darllen mwy

Telerau ac Amodau