Methu â dod o hyd i'r math priodol o ddigwyddiad neu hyfforddiant? Cysylltwch â ni gyda maes datblygu sy'n bwysig i chi a byddwn yn ymchwilio iddo.

Cyfarfodydd Rhwydwaith

Grwp Cynghori Mynediad i Addysg Uwch

Dyddiad:
Dydd Mercher 30/11/2022
Amser:
13:00 - 15:00
Lleoliad(au):
Ar-Lein
Cyfyngiadau:
Pris:
Di-dâl
Lleoedd ar gael:
9

Manylion

Bydd y Cyfarfod Grŵp Cynghori AHE yn darparu trosolwg ar y broses ailddilysu, a ddylai gael ei dilyn yn 2022-23. Yn ogystal â hyn, bydd materion rheoleiddio’n cael eu trafod, gan gynnwys cynigion yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd sy’n gysylltiedig â newidiadau posib i fanyleb a chynllun graddio’r Diploma Mynediad i Addysg Uwch.  

Argymhellir bod rheolwyr/cydlynwyr a rheolwyr ansawdd AHE yn mynychu’r cyfarfod.

Cefndir yr Arweinydd Digwyddiad

Victor Morgan

Victor yw’r Rheolwr Mynediad i Addysg Uwch ac mae’n arwain ar yr holl agweddau sy’n ymwneud â Diploma Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru.
Darllen mwy

Telerau ac Amodau