Methu â dod o hyd i'r math priodol o ddigwyddiad neu hyfforddiant? Cysylltwch â ni gyda maes datblygu sy'n bwysig i chi a byddwn yn ymchwilio iddo.

Cyfarfodydd Rhwydwaith

Access to Higher Education Health Fora

Dyddiad:
Dydd Mawrth 13/12/2022
Amser:
10:00 - 12:00
Lleoliad(au):
Ar-Lein
Pris:
Di-dâl
Lleoedd ar gael:
36

Manylion

Mae'r Fforymau Iechyd Mynediad i Addysg Uwch yn rhoi cyfle rheolaidd i ddarparwyr Mynediad i Addysg Uwch, grŵp Mynediad Cymru Gyfan ac Agored Cymru gymryd rhan mewn deialog ynglŷn â symud dysgwyr Mynediad i Addysg Uwch ymlaen i raglenni addysg uwch ym maes nyrsio a meysydd cysylltiedig.

Mae’r grŵp derbyn yn cynnwys yr arweinwyr derbyn o bob prifysgol yng Nghymru sy’n derbyn myfyrwyr Mynediad i Addysg Uwch yn y meysydd hyn ac sydd â chryn ddiddordeb mewn gweld pa mor effeithiol yw Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru o ran paratoi dysgwyr ar gyfer astudio mewn prifysgol.

Bydd y cyfarfod hwn yn gyfle gwych i adolygu’r broses ddiweddar o ailddilysu’r Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Gofal Iechyd) ac i drafod datblygiadau yn y dyfodol sy’n gysylltiedig â’r cymhwyster a’r cynllun cydnabod Mynediad i Addysg Uwch ehangach a oruchwylir gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd.

Bydd y Fforymau hefyd yn gyfle i’r prifysgolion rannu unrhyw ddiweddariadau o ran cyfleoedd derbyn a chynnydd, ac i ganolfannau Addysg Bellach rannu gwybodaeth am y carfannau presennol.

Cefndir yr Arweinydd Digwyddiad

Victor Morgan

Victor yw’r Rheolwr Mynediad i Addysg Uwch ac mae’n arwain ar yr holl agweddau sy’n ymwneud â Diploma Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru.
Darllen mwy

Telerau ac Amodau Bwcio