Methu â dod o hyd i'r math priodol o ddigwyddiad neu hyfforddiant? Cysylltwch â ni gyda maes datblygu sy'n bwysig i chi a byddwn yn ymchwilio iddo.

Gweithdai Safoni ac Aseswr

Safoni - Mynediad i Addysg Uwch - Gofal Iechyd, Gwaith Cymdeithasol, Cwnsela

Dyddiad:
Dydd Iau 23/03/2023
Amser:
10:00 - 12:00
Lleoliad(au):
Ar-Lein
Cyfyngiadau:
Pris:
Di-dâl
Lleoedd ar gael:
28

Cefndir yr Arweinydd Digwyddiad

Victor Morgan

Victor yw’r Rheolwr Mynediad i Addysg Uwch ac mae’n arwain ar yr holl agweddau sy’n ymwneud â Diploma Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru.
Darllen mwy

Telerau ac Amodau