Agored Cymru Tystysgrif Lefel 4 mewn Hyfforddi a Mentora mewn Sgrinio Clyw Babanod

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/4383/4

Credydau ei hangen: 22

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 220 awr

Isafswm y credydau ar lefel y cymhwyster neu ar lefel uwch: 22

Cyfyngiad oedran isaf: 18

Ffi Safonol ar gyfer y Cymhwyster: £70.40

Dyddiad Adolygu: 28/02/2026

Dyddiad Dechrau Qweithredol: 01/03/2021

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Mae'r cymhwyster hwn gofynion sicrwydd ansawdd penodol a nodir yn y canllaw cymhwyster. Rhaid cofrestru dysgwyr ar y cymhwyster hwn iddo gael ei ddyfarnu.

Dod o hyd i Ganolfan


Grwpiau Uned

Mandatory Units