Agored Cymru Dyfarniad Lefel 6 mewn Gweinyddu Therapi Gwrth-Ganser Systemig (SACT) (Cymru)

Cyfeirnod: C00/4585/7

Credydau ei hangen: 6

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 60 awr

Isafswm y credydau ar lefel y cymhwyster neu ar lefel uwch: 6

Cyfyngiad oedran isaf: 19

Ffi Safonol ar gyfer y Cymhwyster: £19.20

Dyddiad Adolygu: 31/03/2027

Dyddiad Dechrau Gweithredol: 01/04/2022

Dod o hyd i Ganolfan


Dogfennau

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned

Group A - Mandatory Group with Mandatory Units

Group B - Mandatory Group with Optional Units