Agored Cymru Lefel 5 Diploma mewn Adweitheg i Ymarferwyr

Cyfeirnod: 610/2260/3

Rhif Cymeradwyo/Dynodi CC: C00/4764/4

Credydau ei hangen: 79

Oriau dysgu dan arweiniad (GLH): 155

Cyfanswm amser y cymhwyster (TQT): 790 awr

Isafswm y credydau ar lefel y cymhwyster neu ar lefel uwch: 66

Cyfyngiad oedran isaf: 18

Ffi Safonol ar gyfer y Cymhwyster: £252.80

Dyddiad Adolygu: 29/02/2028

Dyddiad Dechrau Gweithredol: 01/03/2023

Am y trothwy a phwyntiau perfformiad: Cliciwch yma

Mae'r cymhwyster hwn gofynion sicrwydd ansawdd penodol a nodir yn y canllaw cymhwyster. Rhaid cofrestru dysgwyr ar y cymhwyster hwn iddo gael ei ddyfarnu.

Dod o hyd i Ganolfan


Dogfennau

Canllaw Cymhwyster Canllaw Cymhwyster

File Icon Canllawiau ar Ddisgrifiadau Lefel


Grwpiau Uned

Mandatory Group

Credydau ei hangen ar i gyd: 79
Mwyaf o gredydau: 79
Dangos/cuddio Unedau