Pecyn Prentisiaeth - Gweinyddiaeth Busnes (Cymru)

Mae gofyn i ddysgwyr gwblhau cymhwyster Prentisiaeth a gydnabyddir, cymwysterau Sgiliau Hanfodol penodol a dangos eu bod yn deall hawliau a chyfrifoldebau gweithwyr ym mhob un o’r fframweithiau Prentisiaeth. Rydym hefyd yn gallu cynnig achrediad yn yr holl feysydd hyn fel rhan o’n pecynnau Prentisiaeth.

Isod, ceir manylion am y pecyn Prentisiaeth rydym yn ei gynnig o dan y fframwaith hwn. Er mwyn cynnig y pecyn prentisiaeth hwn, cysylltwch â’r Tîm Datblygu Busnes.


Agored Cymru Diploma Lefel 4 NVQ mewn Gweinyddu Busnes C00/1189/6
 • Agored Cymru Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif 601/6847/X
 • Agored Cymru Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu 601/6828/6
 • Agored Cymru Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol 601/6870/5

Agored Cymru Lefel 2 Diploma mewn Gweinyddu Busnes C00/1231/1
 • Agored Cymru Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif 601/6846/8
 • Agored Cymru Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu 601/6825/0
 • Agored Cymru Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol 601/6868/7

Agored Cymru Lefel 3 Diploma mewn Gweinyddu Busnes C00/1231/2
 • Agored Cymru Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif 601/6847/X
 • Agored Cymru Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu 601/6828/6
 • Agored Cymru Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol 601/6870/5

Agored Cymru Diploma Lefel 4 mewn Egwyddorion Gweinyddiaeth Busnes C00/1242/8
 • Agored Cymru Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif 601/6847/X
 • Agored Cymru Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu 601/6828/6
 • Agored Cymru Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol 601/6870/5

Fframweithiau Prentisiaeth